A kdo je vlastně zajdalen Ronie?

Bylo jednou jedno krásné údolí, které obklopoval hustý a nepropustný les. Mezi obyvateli nedalekého městečka o něm kolovaly ty nejstrašidelnější historky, a proto se mu raději obloukem vyhýbali. Les si však žil svým poklidným a bohatým životem, který se již brzy měl změnit.

Stalo se to jednoho podzimního rána, kdy les zalily úplně poslední sluneční paprsky onoho památného roku. Tak jako každého rána zvířátka vstávala ze svých příbytků a začala se chystat na blížící se zimu. Veverky sbíraly oříšky, jezevci si pečlivě vyhrabávali své nory, pan Dudek Chocholatý kontroloval zásoby svých broučků a stonožek, a nikdo ani netušil, že se blíží velká událost, na kterou v lese nikdo jen tak nezapomene. 

Všechno to začalo nenápadným a postupně sílícím větrem, stromy se lehce otřásaly, jako by jimi procházel elektrický proud, mech se zničehonic orosil, všechny rostlinky zahalila hustá a ponurá mlha, vzduchem se nesla podivná ozvěna „onieee…nieeee…ieeee…eeee“… A zničehonic se rozhostilo hrozivé ticho… Všechna zvířátka se vyděšeně semkla v kruhu uprostřed lesní mýtinky a čekala, co přijde…

Najednou se objevil ON – hrozivě vypadající, chlupatý, rohatý tvor, který si to kráčel rovnou k nim! Zvířátka ani nedutala, jejich srstí, chlupy i tlapkami projela neuvěřitelná síla… jako by někdo na okamžik zastavil čas…

Ronie

A přece žije! Pradávný majitel všech lesů, mýtická bytost, která umí napodobit všechny zvuky světa. Nikdo ho nikdy nespatřil, a tak nikdo ani nevěřil, že skutečně existuje. Zajdalen Ronie… na půl zajíc, na půl jelen… A vůbec nevypadal tak hrozivě. S úsměvem od ucha k uchu, s šibalskou jiskrou v oku, s čelem protkaným drobnými vráskami, z jeho tváře vyzařoval klid a čistota. Když došel na mítinku, usedl k velkému ohni, zvířátka se kolem něj hned semknula, poutána k němu záhadnou silou.

A tak začal vyprávět o svých dobrodružstvích, dalekých cestách, spletitých úkolech, o lidech a stvořeních, která potkal… Během svého putování byl vystaven nelehkých úkolům a těžkým zkouškám, pomáhal lidem, hledal odpovědi na ztracené otázky, pátral po zmizelých kmenech, zachraňoval tvory v nesnázích. Je to jeho životní úděl a cíl! Jeho cesta však ještě neskončila, ještě má toho spoustu před sebou. Sám na to však ale už nestačí. Pomůžete mu?